E-imago

HarPet // E-Imago
Lissestraat 11
5045 WD Tilburg
Nederland
KVK: 18069004
BTW: NL0015.60.778.B29


IMPRESSUM


E-Imago.nl wordt u aangeboden door Harpet:

Harpet
Lissestraat 11
5045 WD - Tilburg
Tel: (+31) 6 129 78 738
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inhoud en redactie verantwoordelijke : Harjan Hofkens


     
Eigenaar Harpet: M.G.M. Hofkens-Kroon
Contactpersoon E-imago: Harjan Hofkens

BTW: NL0015.60.778.B29
KvK 18069004  (Vestigingsnr. 000007402678)
Bankgegevens: IBAN: NL32INGB0001280911 BIC: INGBNL2A

Disclaimer voor E-Imago.nl

Op deze pagina vindt u ook de disclaimer van E-Imago.nl.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Harpet is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Harpet.

Hiervan zijn uitgezonderd de achtergronden van de afbeeldingen 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg en 4.jpg. Deze zijn verkregen van de website pixabay.com (904884,1008973, 2528289 en 1355316) met de "Vrij voor commercieel gebruik, Geen attributie noodzakelijk" vermelding.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Harpet te mogen claimen of te veronderstellen.

Harpet streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Harpet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van E-Imago.nl op deze pagina.